CEPHE TEMİZLEME MAKİNESİ (BMU)
“Cephe Temizleme Makinaları” veya “Bina Bakım Üniteleri” olarak adlandırılan bu sistemler, cephe elemanlarının bakım ve onarımı, cam değişimi ve temizliğinde kullanılan kalıcı sistemlerdir.

Genellikle uzun bir kol ve kola bağlanan sepeti yönlendiren hareketli bir makinadan oluşmaktadır ve cephenin mümkün olan her bölgesine ulaşabilecek şekilde tasarlanır. Bina çatısı ve cephe şartlarına göre sabit bir noktada çalışabildikleri gibi bir ray sistemi üzerinde de hareket edebilirler. Bu durumda makine ya çift sıra ray sistemi üzerinde ya da bir kılavuz ray boyunca tekerlekleri üstünde betonda yürüyebilmektedir. Makinalar, teras zemininde yürüyebileceği gibi projedeki şartlara göre parepet’e bağlanarak da hareket edebilirler.

Farklı cephe yüzeylerini kavrayabilmesi için bazı ürünler teleskobik bomlu olarak tasarlanırlar. Sistemde bulunan motorlar vasıtasıyla hem makina kendi ekseni etrafında dönebilmekte, hem de sepeti taşıyan kolun dönüşü ile cepheye maksimum şekilde yanaşılabilmektedir.

Özellikle girintili yüzeylerde pantograf yardımı ile sepetin cepheye yaklaşması sağlanmaktadır.

Gövdede (mast’da) kullanılan hidrolik veya krameyer sistemler sayesinde makinanın düşey yönde yükselip alçalması mümkün olabilmektedir. Bu sayede farklı parapet yükseklikleri aşılabilmekte ve temizlik işi bittikten sonra park halindeyken makina gizlenebilmektedir.

Tercihe bağlı olarak cam değişimi ve montajında kullanılmak üzere yük vinçli veya yük vinçsiz tasarlanabilmektedirler. Tüm cephe temizlik makinaları CE EN 1808 güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.