KURUMSAL
FİRMAMIZ HAKKINDA
AVRUPA STANDARTLARI
Tüm ürünlerimiz aşağıda belirtilen Avrupa Normları ve direktiflerine uygundur.

EN 12158-1 : Personel taşıyan platformlu malzeme asansörleri (Personel için İnşaatçı asansörleri – Bölüm 1: erişilebilir platformları ile)

EN 12158-2 : Yük taşıyan malzeme asansörleri (Malzeme için İnşaatçı asansörleri – Bölüm 2: erişilebilir olmayan yük taşıyan cihazlarla)

EN 12159 : Yük ve personel asansörleri (Dikey rehberli kafesli, personel ve malzemeler için)

EN 1495 : Mast ile tırmanan platformlar (Kaldırma platformları – Hareketli cephe platformları)

EN 1808 : Halatlı çalışma platformları / Cephe Erişim Üniteleri (Asma Erişim Ekipmanları)

EN 14492-1/2 : Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar

EN 81-43 : Vinç asansör (İnsan ve malzeme taşımacılığı için özel asansörleri)