MONORAY SİSTEM
Cephe temziliği ve bakımında kullanılan sistemlerden biri de monoray sistemidir. Başlıca bir ray hattı ile bu rayın üzerinde gezen bir sepetten oluşmaktadır.

Sistem bina cephesine, terasına veya parepet içine sabitlenen braketlerin (konsolların) ucuna ray döşenmesi prensibine dayalıdır. Temizlik istenen yüzeyler boyunca ray ilgili cephelerde dolaştırılır.

Ray üzerine sepetin yatay hareket yapmasını sağlayan şaryo (trolley) denen taşıyıcı ekipmanlar takılır. Manuel, ipli, ve motorlu tipleri bulunan şaryolara sepetin halatları bağlanır. Sepet içinde bulunan motorlar bu halatları hareket ettirerek sepeti aşağı indirip yukarı çıkarabilmektedir. İşte bu motor ve şaryolar sayesinde arzu edilen yatay ve düşey doğrultuda hareketle binanın cephelerinde istenilen yüzeylere erişim sağlanır.

Terasları kullanıma uygun olmayan binalar için bir tercih sebebi olan monoray sistemi sadece inşa aşamasında değil, işletimde olan binalara da uygulanabilme imkanı bulmaktadır. İnşaat sırasında çoğunlukla montaj için, binanın işletime alımasından sonra ise temizlik ve onarım işleri için tercih edilmektedir.

Bu avantajların yanında sepette kullanılan tamburun tipine göre çalışma sırasında halat toplanarak sepette muhafaza edilebilmektedir. Bu sayede binanın cephesinde halatların aşağı sarkık durması gibi göze hoş gelmeyen bir görüntü ortadan kaldırılabilmektedir. Ancak genel olarak 100 metreden yüksek binalarda toplama tamburlu sepet sistemi kullanılması önerilmemektedir.